Ana Sayfa Bize Ulaşın İhbar Formu English
BORÇLANMA ARAÇLARI
Finansinvest aracılığıyla repo, hazine bonosu, devlet tahvili, eurobond, özel sektör tahvili yatırımları yapabilirsiniz.

Hazine Bonosu/Devlet Tahvili

Finansinvest aracılığıyla Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili’ne yatırım yaparak, getirilerinizi Devlet garantisine alabilirsiniz.
 • T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen ve birikimlerin orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilmesini sağlayan yatırım araçlarıdır.
 • Hazine Bonosu bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvili ise 1 yıldan daha uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleridir.
 • T.C Hazinesi tarafından TCMB aracılığı ile devletin borçlanma ihtiyacını karşılamak amacıyla, ihale veya halka arz yöntemleriyle ihraç edilmektedir.
 • Anapara ve faiz ödemelerinin tamamı devlet tarafından yapılmaktadır.
 • İkincil piyasa işlemlerinde, nakde çevrilecekleri tarihteki piyasa koşulları geçerli olmaktadır.
 • Genel olarak likit olup, ihracın özelliğine göre ikincil piyasa likiditeleri değişkenlik gösterebilir.
 • Fiyat dalgalanmalarına açık olan kıymetlerin vade sonundan önce satılmaları halinde, müşterilerin eline ilk yatırdıkları tutardan daha düşük bir miktar geçebilir.
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri Risk Bildirim Formuna http://www.finansinvest.com/Duyurular.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Eurobond

Döviz cinsinden uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız Finansinvest aracılığıyla Eurobond alabilirsiniz.
 • Kurum, şirket veya devlet tarafından yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç edilen uzun vadeli, kupon ödemeli tahvillerdir.
 • Yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç olan bu tahviller çoğunlukla Dolar ve Euro cinsinden değişik vadelerde piyasalara sunulur.
 • Eurobond fiyatları, ihraç eden ülke veya kuruluşların mali ve ekonomik performanslarından etkilenir.
 • Diğer döviz cinsi yatırımlara göre getirisi daha yüksek olmasına rağmen, uluslararası piyasalarda işlem gördüğü için, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik ve siyasal gelişmelerin yaratabileceği fiyat dalgalanmalarına açıktır. Bu yüzden anapara riski mevcuttur.
 • Her ülkenin Eurobond getirileri ülkeden ülkeye veya kurumdan kuruma göre değişkenlik gösterebilir.
 • T.C Hazinesi tarafından ihraç edilen Eurobond’larda anapara ve faiz ödemelerinin tamamı devlet tarafından yapılmaktadır.
 • Belirlenen dönemlerde kupon ödemesi yaparak, müşteriye düzenli bir nakit akımı sağlar. Dolar cinsi tahvillerde 6 ayda bir, Euro cinsi tahvillerde yılda bir kez olmaktadır.
 • Eurobond'lar uzun vadeli olmalarına karşın, müşterilere vade sonundan önce nakde dönüştürülebilmenin avantajını sunar.
 • Eurobond Risk Bildirim Formuna http://www.finansinvest.com/Duyurular.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Özel Sektör Tahvili

Finansinvest aracılığıyla Özel Sektör Tahvilleri ile hazine bonosu veya devlet tahviline göre daha yüksek getiri hedefleyebilirsiniz.
 • Bankalar ve diğer anonim şirketler tarafından 1 yıldan uzun vadeli, iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilen borçlanma senetleridir.
 • Tahvillerin fiyatına baz oluşturan gösterge faiz oranı, T.C Hazinesi tarafından ihraç edilmiş olan iskontolu gösterge kağıt dikkate alınarak hesaplanır.
 • Şirketler kurumsal profillerine uygun olarak, ihraç ettikleri tahviller için gösterge faiz oranının üzerinde bir ek getiri oranı sunarlar.
 • Anapara ve faiz ödemelerinin tamamı ihraççı tarafından yapılmaktadır.
 • Özel Sektör Tahvili /Bonolarının Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan farkı, ihraççının bir banka veya anonim şirket olması dolayısıyla herhangi bir devlet garantisinin söz konusu olmamasıdır.
 • Özel Sektör Tahvili Risk Bildirim Formuna http://www.finansinvest.com/Duyurular.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.


0212 336 72 72 info@finansinvest.com