Ana Sayfa Bize Ulaşın İhbar Formu English
KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ

Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri

Kaldıraçlı işlem son derece risklidir ve yatırımcılar işlem yapmadan önce risk bildirimlerini mutlaka iyi okumalı ve anlamalıdırlar. Kaldıraçlı alım satım yüksek risk ve yüksek getiriyi beraberinde getirir. Piyasa ile aynı yönde hareket edildiğinde yüksek getiri sağlarken tersi durumda yüksek kayıplara neden olabilir. Kaldıraçlı Forex işlemi yapmak her yatırımcı için uygun olmayabilir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Forex Piyasaları, yüksek kaldıraç, volatilite (dalgalanma) ve sürekli işleme açık olmaları nedeniyle riskli piyasalardır. Kaldıraç oranının yüksek olması, düşük bir teminat ile yüksek bir pozisyon alınmasını sağladığı için ters pozisyonda kalınması durumunda büyük kayıplara neden olabilir.

Veri ve haberlere aşırı duyarlı olması nedeniyle, Forex piyasalarında volatil hareketler görülebilir. Önemli bir veri öncesi ya da sonrasında, piyasaların seyrini etkileyebilecek bir haber ile yatırımcılar büyük kayıplara uğrayabilirler.

Forex piyasalarının haftanın beş günü, 24 saat işleme açık olmaları nedeniyle, yatırımcıların olası gelişmeleri yeteri kadar takip edememesine ve zarar etmesine neden olabilirler.

Tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı İşlemler Alım Satım Risk Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Emir gerçekleştirme Politikaları

 • Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. Müşterinin açık pozisyonlarını kısmen kapatması mümkündür.
 • Müşteri, açık pozisyonun kapatılması talimatını verdiği anda Finans Yatırım açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan kârı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşterinin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve bu kârı pozisyonunu kapatarak tahsil etmek istemesi durumunda, Finans Yatırım, kâr tutarını ve teminatı pozisyonun kapatılması talimatını izleyen en çok 3 (üç) iş günü içerisinde müşteri tarafından bildirilen banka hesabına yatıracaktır. Bu esaslar müşterinin sadece tüm bakiyeyi (kar dahil) tahsil etmek istemesi halinde uygulanır. Ödemelerin ABD Doları cinsinden yapılması esastır. Ancak müşteri nakdi varlıklarını, Finans Yatırım tarafından uygun görüldüğü takdirde ABD Doları haricinde farklı bir para birimi cinsinden çekebilir. Bu durumda, bu varlıklar Elektronik İşlem Platformu’nda oluşan anlık döviz kurları üzerinden ilgili para birimi cinsine dönüştürülür.
 • Müşteri, Finans Yatırım tarafından uygun görülmesi halinde, açık pozisyonunu kapatmadan "Yayılma Pozisyonu" alabilir. Müşterinin yayılma pozisyonu alabilmesi için, Finans Yatırım’ın belirleyeceği tutarda yayılma teminatını Finans Yatırım nezdinde bulundurması zorunludur.

Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

Müşteri, hesabı margin call seviyesi olan %75’in altına düştüğü zaman hem platformunun posta kutusuna gelen hem de sisteme tanımlı mail adresine giden aşağıdaki mail ile uyarılır. Ayrıca terminal ekranında müşterinin açık pozisyonları kırmızı renge döner ve teminat tamamlama seviyesinin altına düştüğü görsel olarak bu şekilde de haber verilir. Eğer yatırımcı, teminat tamamlama çağrısından sonra ekstra teminat yatırmaz ise, hesabı %50’nin altına düştüğünde en zararda olan pozisyon otomatik olarak sistem tarafından kapatılır. Pozisyon kapandıktan sonra halen %50 seviyesinin altında ise %50 seviyesinin üzerine çıkana kadar en zararda olan pozisyonlar kapatılmaya devam eder.

Ek Not: Yatırımcılarımız sadece mesai saatleri dahilinde para transferi yapabildiklerinden dolayı gece saatlerinde yaşanabilecek olası volatiliteden etkilenmeyi en aza indirgeyebilmek adına, hesapların teminat seviyesi , Margin Call ( 75% ) seviyesinin üzerinde tutulmasında fayda olacaktır.


Müşteri pozisyonları stop – out seviyesinin altına düştüğünde ise, müşterinin açık pozisyonları en zararlı olandan başlamak üzere sırasıyla sistem tarafından otomatik olarak kapatılır. Yine müşterinin tanımlı mail adresine ve platformdaki posta kutusuna mail ile aşağıdaki şekilde bilgilendirme yapılır.

Sayin ..............,
Hesabiniz teminat tamamlama seviyesi olan %75 düzeyinin altina geçmistir.

Pozisyonlarinizin sistem tarafindan kapatilmasi ihtimalini azaltmak için teminat eklemeniz ya da pozisyonlarinizin bir kismini kapatmaniz gerekmektedir.

Hesap No: .....
Varlik : USD .....
Teminat Gereksinimi : USD.....
Teminat Seviyesi : 75.00
Teminat Eksiği : USD .....

Sorulariniz için fx@finansinvest.com adresine email ile ya da (212) 336 7272'a telefonla ulasabilirsiniz.
Finans Yatirim Menkul Degerler A.S.
fx@finansinvest.com
+90 212 336 72 72

Sayin ..............,
Hesabinizin Teminat seviyesi STOP OUT seviyeniz olan %50 düzeyinin altina geçmistir.

Pozisyonlariniz, en çok zararda olandan baslanarak sistem tarafindan kapatilmaya baslanmistir .

Hesap No: .....

Sorulariniz için fx@finansinvest.com adresine email ile ya da (212) 336 7272'a telefonla ulasabilirsiniz.

Finans Yatirim Menkul Degerler A.S.
fx@finansinvest.com
+90 212 336 72 72


Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın teminat durumlarına ilişkin bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişim sağlar.

Aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Finansinvest nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirim, ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde Müşteri’nin adresine taahhütlü olarak gönderilir. Ancak Müşteri’nin yazılı talebi üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içince elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

Finansinvest tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgiler müşteriye, elektronik ortamda erişim sağlanarak, elektronik posta ile veya kısa mesaj servisi ile bildirilecektir.

Alınan kişisel verilerin gizlilik, saklama ve kullanım koşulları

Finansinvest, yasal aracılık kurumu anlayışı ve müşteri odaklı hizmet felsefesi ile edindiği veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

 • Müşterilerimizden aracılık işlemlerini yerine getirebilmek için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmaktadır.
 • Yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece müşteri bilgileri herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum ile kendi onayları olmaksızın paylaşılamamaktadır.
 • Müşteri bilgileri, Finansinvest’in tabi olduğu düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir.
 • Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Finansinvest gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.
 • Müşteri bilgilerine yetersiz erişimlerin engellenmesi için bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Finansinvest personeli tarafından müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.
 • Müşterilerimiz ve potansiyel müşteriler Finansinvest şubelerine başvurarak ya da gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilecektir.
 • Finansinvest sunucularında toplanan bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Finansinvest bünyesinde kullanılmaktadır.

Daha fazla ve ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

0212 336 72 72 fx@finansinvest.com