Ana Sayfa Bize Ulaşın İhbar Formu English
SAKLAMA HİZMETİ

GENEL SAKLAMA HİZMETİ

Genel Saklama Hizmeti, “Geniş Yetkili” olarak addedilen Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bağımsız olarak başka yatırım kuruluşlarının yönettiği bireysel portföylere (aracı kurumlar ve tüm bankalar açısından) saklama hizmeti sunulmasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı kapsamında Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak ilk etapta emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, halka arz aracılığı ve bunun gibi geniş yetkili aracı kurumların yapabileceği işlemler doğrultusunda hizmet verdiği fakat genel saklamasını farklı kurumlarda yapan müşterilere hizmet verilebilmektedir. Buna bağlı olarak genel saklama hizmeti için mevcut bireysel ve kurumsal, yerli ve yabancı müşteriler için pazarlama faaliyetleri yapılmaktadır.

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda gelişen teknolojiye uyum, hizmet verilen her alanda öncü olma prensipleri korunacak ve bu bağlamda verilen diğer hizmetlere ek olarak Genel Saklama hizmetleri ile de sektörün önde gelen yatırım kuruluşu olmanın devamlılığı sağlanacaktır.

+90 212 336 73 38 MENKULKIYMETLERVECARIISLEMLER@finansinvest.com


PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİ

Finansinvest, 02/07/2013 Tarih ve 28695 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’ne göre, Temmuz 2014’te aldığı yetki belgesi ile, tebliğ kapsamındaki tüm Kolektif Yatırım Kuruluşları’nın Portföy Saklama işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Sektörde birbirinden farklı birçok kolektif yatırım kuruluşuna kaliteli operasyonel hizmet veren Finansinvest, bu tecrübesine ek olarak, çözüm odaklı yetkin kadrosu ve ilgili mevzuat için uyumluluk kontrolleri ve raporlamaları içeren yazılımıyla Portföy Saklama süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Özellikle giderlerin azaltılmasının kolektif yatırım kuruluşlarının performansında etkili olduğu günümüz koşullarında, Finansinvest, hizmet verdiği diğer faaliyetlerde olduğu gibi, Portföy Saklama sürecinde de, kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunarak, Portföy Yönetimi Şirketleri ile Yatırım Ortaklıkları’nın karşısına güçlü bir alternatif olarak çıkmaktadır.

+90 212 336 73 41 KykPortfoySaklamaHizmetleri@finansinvest.com